+45 60 22 15 60

Psykologaalborg

Tilbyder en række forskellige behandlinger

Mit navn er Camilla Ludvigsen, og jeg er autoriseret psykolog af Psykolognævnet. Jeg er medlem af dansk psykologforening og har mange års erfaring i det kliniske behandlingsfelt. Som psykolog har jeg tavshedspligt og arbejder ud fra etiske principper for Nordiske Psykologer.

 

Psykolog Aalborg

Sammen finder vi vej

Psykologiske behandlinger & rådgivning og supervision

Psykologisk behandling til unge

Mange unge mennesker har det svært og mistrives pga. forskellige omstændigheder i deres liv og netværk. Dette kan skyldes udfordringer i opvækstvilkår, sorg, angst, selvskade, skilsmisse, skole, overgreb, depression, selvmordstanker og -adfærd samt kriminalitet, spiseproblemer, mobning, traumer og meget mere. Fælles for de fleste er, at udfordringerne og livsomstændighederne overmander dem, og de har svært ved at leve det liv, som de ønsker. Hvis du er ramt af et problem, kan det til sidst ende med, at du føler, at det er dig, der er noget galt med, eller dig der er et problem. Du skal vide, at tilgangen i min behandling er, at du ALDRIG er et problem. INGEN MENNESKER er et problem, men man kan være ramt af problemer, som besværliggør ens liv, og det er noget helt andet.

Når du kommer til samtale her ved mig, så skal du vide, at jeg tager ansvaret for samtalen og stiller spørgsmålene, hvis det bliver svært for dig at få sat ord på. Du skal derfor ikke bekymre dig om, hvad du skal sige, eller frygte at få oplevelser med lange pinlig pauser med tavshed. Jeg tager ansvaret for, at vi sammen finder ud af, hvad der fungerer bedst for dig og laver en plan ud fra det. Hvis du gerne vil medbringe en voksen eller anden til samtalerne, så er det helt okay. Det vigtigste er, at du føler dig godt tilpas.

Jeg har 16 års erfaring med at arbejde med unge og deres netværk, hvor jeg har været med til at skabe forandring og udvikling i deres hverdag. Med baggrund i det tilbyder jeg derfor også psykologiske behandling og rådgivning til forældre, samt faglig sparring og supervision til evt. professionelt netværk omkring den unge.

Psykologisk behandling til voksne

Livets udfordringer kan ramme os alle sammen på en måde, hvor vi ikke længere kan finde fodfæste, eller har brug for en at tale med i en rigtig svær tid. For nogle mennesker er det helt naturligt at kontakte en psykolog, og for andre er det første gang og kan endda opleves som et nederlag. Dette er helt naturligt, da det er følsomt og meget personligt, at kontakte en professionel med ønske om at trives bedre og have det godt med sig selv og sine kære. I psykologbehandlingen kan der arbejdes med mange felter.

Det kan være kriser, depression, angst, sorgfyldte oplevelser, skilsmisse, fyring fra job, traumer, pårørende til syge m.m.

Målet i psykologbehandlingen er, at du skal få det bedre og komme nærmere det mål, som du har sat dig for, da du startede i behandlingen. Behandlingsforløbet starter med, at vi laver en mundtlig kontrakt omkring det, du gerne vil arbejde med, og så arbejder vi ud fra det på den måde, som passer bedst til dig. Kontrakten kan altid justeres, men det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder med og har fokus på det, der er det væsentlige for dig, så du oplever, at du får det ud af samtalerne, som du gerne vil.

Behandling af kroniske/vedvarende smerter

Et liv i kroniske smerter kan være et helvede, hvor man ikke længere lever det liv, som man ønsker. Mit fokus i smertebehandlingen er, at hjælpe dig med at få det liv, som du gerne vil have. Min behandling af kroniske smerter tager udgangspunkt i den nyeste videnskab omkring kompleksiteten i kroniske smerter.

Forskningen viser, at opdateret ny viden omkring kroniske smerter kombineret med træning af det sensitive nervesystem, kan hjælpe mennesker med at reducere kroniske smerter eller i bedste fald opnå at blive smertefri. Behandlingen bygger på en biologiske, psykologisk og social tilgang, da vores krop og hjerne skal ses som et sammenhængende system. Forskningen viser, at smerte er en beskyttelsesmekanisme, der træder i kraft, når hjernen evaluere, at kroppen er i fare, eller har brug for beskyttelse.

Behandlingen af kroniske smerter er derfor rettet mod både din krop og hjerne, hvilket er en proces og en udfordring, som jeg hjælper dig med. Dette sker b.la. med baggrund i ny viden og aspekter fra kognitiv adfærdsterapi kombineret med forskellige øvelser i terapilokalet og hjemme hos dig selv. Ud over det arbejde vi laver sammen, skal du træne, øve og udfordre dig selv i et tempo, der er tilpasset dig.

Supervision til fagpersoner

Supervison af medarbejder er i dag en vigtigt del af personalepleje og udvikling på mange arbejdspladser, da det kan være med til at øge grundlag for trivsel, faglighed og kvalitet i den praktiske professionsudøvelse.

Formålet med supervisionen er, at du, dine kollegaer, medarbejder igennem samtaler og refleksion får skabt nye udviklingsmuligheder, som ruster jer til at håndtere virksomhedens mål og rammer i overensstemmelse med jeres faglighed, kompetencer og værdigrundlag.

Dernæst har supervision en forebyggende og rehabiliterende effekt i forhold til stress, udbrændthed og udvikling af sekundær traumatisering på arbejdspladsen.

Supervisionsforløbet vil i praksis tager afsæt i, at vi laver en skriftlig kontrakt omkring rammerne for supervisionen, samt de opgaver I ønsker at arbejde med. Det betyder derfor, at der er mange muligheder, alt efter om der er behov for supervision af konkret praksis, implementering af ny parksis, supervision og sparring med ledelsen. Supervisionen tilbydes både individuelt og i grupper til medarbejder og leder.

Andre har udtalt

Camilla har stor empati og forståelse og kan være i det der er svært, sammen med de mennesker hun møder.

– Bente Jensen 
Social rådgiver

Camilla er en meget nærværende, lyttende og engageret person, hvor man føler sig tryg og godt tilpas i hendes samtaler.

– Lisa Brøndberg
Cinancial controller

Camilla er en meget dygtig og engageret psykolog, som udviser en helt speciel indlevelsesevne, ro og varme.

– Marianne Bjørnhart
Psykolog og tidl. kollega

Camilla er et særligt varmt og indfølende menneske, som kombineret med sin store viden og psykologiske indsigt, altid gør det meget meningsfuldt og givende at være sammen med hende”

– Hanne Justesen
Socialpædagog

Online video og telefonkonsultation

Online konsultation er for dig, hvor det passer bedst at mødes via video eller telefon. Forskningen viser, at det har samme effekt, som når vi mødes direkte. Min erfaring er, at mange er rigtig glade for at bruge online, da det kan spare tid og opleves trygt at sidde derhjemme. Alt foregår efter GDPR sikkerhedsregler og jeg vil gerne hjælpe dig i gang.

Om mit arbejde

Udgangspunktet for min behandling er nærvær, medmenneskelighed, faglig viden og et fokus på de uanede muligheder.

Dette gælder i alle sammenhænge helt fra traumebehandling til smertebehandlingen.

Jeg arbejder ud fra forskellige teoretiske tilgange, da min erfaring er, at ingen mennesker eller udfordringer er ens.

Min tilgang har ofte afsæt i den systemiske, narrative og kognitive tilgang.
Det overordnede mål er, at det skal give mening for dig, og at du føler, at det er hjælpsomt for dig, i den situation du befinder dig i.

Information om tilskud

Hvis du har forsikring til psykologsamtaler igennem dit arbejde eller privatforsikring, kan samtalerne ofte dækkes fuldt ud, hvis du beder forsikringsselskabet om ret til at vælge din egen psykolog. Så snart du har skriftlig godkendelse fra dit forsikringsselskab, kan samtaleforløbet sættes i gang.

Er du tilknyttet Sygeforsikringen Danmark, kan der være mulighed for, at du kan få et tilskud på 300 kr pr. konsultation. Klinikken indberetter automatisk, når du oplyser, at du er medlem af Sygesikringen Danmark. Det er ikke muligt at bruge lægehenvisning i klinikken. 

Betaling og afbud

Betalingen afgives fra gang til gang i opstarten af samtalen via kontant betaling eller mobilepay.

Bemærk, at supervision i modsætning til konsultation er en momspligtig ydelse.

Afbud kan gives på telefon 60221560 evt. på telefonsvareren eller pr. SMS. Ved afbud efter kl 16.00 dagen inden eller ved manglende afbud vil der blive krævet honorar for konsultationen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille en tid.

Email

Phone

+45 60 22 15 60

Adresse

Klinik for fysioterapi Holbergsgade 13, 9000 Aalborg

CVR

30 04 79 07

Copyright 2022  www.interfilm.dk